Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Jan 22, 2016


A weboldal használatával a jelen szabályzatban leírt használati feltételek automatikusan elfogadottaknak tekintendők, ezért kérjük, hogy azokat figyelmesen tanulmányozza át. 

A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal:

Adatkezelő:
Falcon-Vision Zrt. 
Székhelye: 1043 Budapest, Dugonics utca 11. 
Elérhetősége: +36 1 370 0010 / 479 

Adatfeldolgozó:
Falcon-Vision Zrt. 
Székhelye: 1043 Budapest, Dugonics utca 11. 
Elérhetősége: +36 1 370 0010 / 479 

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Az IP cím (Internet Protokol cím) olyan számsor, amely az internetszolgáltatóhoz (WAN) történő kapcsolódás során számítógépét azonosítja. Az IP cím alapján a web szerverek automatikusan azonosítják számítógépét, amíg Ön online kapcsolatban van. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk,a szolgáltatások színvonalának növelése, a weboldal tartalom minőségének javítása érdekében [R.T.1] és statisztikai célokra. Ettől eltérő adatkezelés esetén tájékoztatást adunk, amikor Ön megadja az ehhez szükséges információkat. A naplófájlokban tárolódó adatokat az adatkezelő 5 évig tárolja, ezt követően törli az adatokat. A regisztráció során megadott adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, a törlési igény bejelentésétől számított 8 munkanapon belül. A törlési igényt e-mailben az mconet@mconet.eu címre kell eljuttatni.

A cookie (egyedi azonosító) olyan kis szövegfájl, melyet a honlap szolgáltatója helyez el az Ön számítógépének merevlemezén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Önnek módjában áll engedélyezni vagy elutasítani ezen cookie-kat. A legtöbb Internetes böngésző automatikusan engedélyezi a cookie-kat, de böngészője beállításainak módosításával Ön elutasíthatja ezeket illetve amennyiben úgy kívánja, a cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kivételt képez ez alól, ha az oldal üzemeltetője előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet szükséges kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk róluk, vagy a fizető szolgáltatások díjfizetését biztosítsuk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. Egyes információkat összesített és feldolgozott formában, anonimizált módon egyes partnereink rendelkezésére bocsáthatunk abból a célból, hogy partnereink a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék szolgáltatásaikat. Egyes információkat statisztikai formában, anonimizáltan nyilvánosságra hozhatunk annak érdekében, hogy szolgáltatásaink működéséről tájékoztassuk az érdeklődőket.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például név, cím, telefonszám, e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Kérjük szíveskedjék figyelembe venni, hogy a rendelkezésünkre bocsátott információkat az Ön által előzetesen jóváhagyott célokra feldolgozzuk.

A felhasználók fizikai elérésére (tipikusan a lakcím, a tartózkodási hely vagy a postacím) alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek. A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor az oldal üzemeltetőjének joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, a felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. Jogérvényesítési lehetőségek:Az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az office@falcon-vision.com  e-mail címen.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.